Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO  1
UPOKO  2
UPOKO  3
UPOKO  4
UPOKO  5
UPOKO  6
UPOKO  7
UPOKO  8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

Ko Te Mahere Whakatika Oranga he pūnaha hei titiro i ngā tohu auhī me ngā tohu o te tino mamae ā, mā` te mahere ake e whakaheke e whakarerekē e whakakore atu rānei i aua tohu mamae. Kei konei hoki he kōrero mō ngā whakaaro o ētahi atu inā pāngia ana koe e ngā tohu pōraru kāore koe i te tino mōhio me pēhea koe, me pēhea te tiaki i a koe anō e noho haumaru ai koe. Ko ngā whakaaturanga kōrero a te tangata e whakamahi ana i tēnei pūnaha e kī ana mā` te mahi whakareri i a rātou, kei te mahi pai mō rātou kei te piki te ora ki a rātou kei te noho ora kē atu.

He mea whanake ake tēnei pūnaha i ētahi tāngata katoa pāngia ai mō ngā tau tino nui rawa atu e te tohu mate ā-hinengaro, ā, kei te mahi kaha ki te waere atu i aua mamae me te noho tino ora. Kua noho tahi au me ētahi atu tāngata pēnei tonu ngā mate ā e whakaaro ana rātou ka taea te whakawhiti atu ki ērā atu mā`uiuitanga.

Mā te whakamahi kōpaki toru ringi, he whārangi whakawehe, me te pepa raina ringi toru, he Pouaka Taputapu Whakaora te hua, me te pūnaha mata ono titiro, whakahoki kōrero, ki te tangata e pāngia ana e ngā tohu o aua āhuatanga. Ka taea tēnei tangata te āwhina e ngā kaimahi me ngā kaitautoko hauora, kaitautokoe hiahiatia ana e rātou.

Tīmata ai te mahere mā te hanga Pouaka Taputapu Whakaora, he whakarārangi i ngā pūkenga me ngā rautakirautaki ka whakamahia e koe hei whakapiki i tō ora, ā, I ngā wā hoki e pōuri ana koe.

Ko te Ūpoko 1 he Mahere Tiaki o ia Rā. Ko te Wāhanga 1 e whakamārama ana i tō āhua ora. Ko te Wāhanga 2 ko te rārangi o ngā mea katoa ka oti i a koe ia rā e ora pai ai koe. Ko te Wāhanga 3 he rārangi mahi hei whakaaro mō taua rā.

Ko te Ūpoko 2 e titiro ana ki ngā keu. Ko te Wāhanga 1 kei te whakaatu i aua mea i aua āhuatanga mēnā pā mai ka tino auhī mai te tohumate. Ko te Wāhanga 2 ko te mahere ō ngā mea "hei mahi" mēnā ka puta ngā keu.

Ko te Ūpoko 3 ko ngā tohu tūpato tuatahi. Ko te Wāhanga 1 ko ngā tohu māheahea e whakaatu ana pea ka kaha kē atu te raruraru. Ko te Wahanga 2 ko te mahere ō ngā mea "hei mahi" mēnā ka kitea ēnei tohu tūpato tuatahi.

Ko te Ūpoko 4 e whakaatu ana i ngā tohumate kei te pā mai mēnā kua uaua ake te mate otirā kāore anō kia eke ki te mōreareatanga e taea ai e koe te whakatika i a koe anō. Ko te Wāhanga 2 he mahere ō ngā mea "hei mahi" mēnā ka puta mai ēnei tohumate.

Ko te Ūpoko 5 ko te mahere mōrearea. Kei te whakaatu i ngā tohumate e kī ana e kore e taea e koe te whakaaro take, e kore e taea e koe te tiaki me te haumaru i a koe anō. He mea kē hei whakamahi mā ō kaitautoko me ngā kaimahi hauora mōu, mō te tangata tuhi i te mahere.kaitautoko. Ko te Wāhanga 1 ko ngā whakamārama mō tō āhua ora. Ko te Wāhanga 2 e whakaatu ana i ngā tohumate kia riro mā ētahi atu koe hei manaaki. Ko te Wāhanga 3 e whakaatu ana i aua kaitiaki me ngā mahi ka mahia e ia tangata. Ko te Wāhanga 4 e whakaatu ana i ngā rongoā, inā whai take, e tau ana ki a koe me ngā mea kore tau ana, me ngā tikanga i pēnei ai. Ko te Wāhanga 5 he wāhi hei whakarite mahere kāinga, manaaki hāporitanga, manaaki nohoanga whakangā rānei, mēnā ka taea, kia kore ai koe e mau hohiperahia. Ko te Wāhanga 6 ko ngā wāhi whakaora e rata ana ki a koe me ngā wāhi kāore koe e rata atu me ngā tikanga i pēnei ai. Ko te Wāhanga 7 e whakaatu ana i ngā mahi whakaora e rata ana ki a koe me ngā mea e kore e rata ki a koe me ngā take i pēnei ai. Ko te Wāhanga 8 he āta whakamārama i ngā hiahia mō ngā kaitautoko,kaitautoko me ngā mea e kore e hiahiatia e koerātou mēnā ka taumaha ake ngā tohumate. Ko te Wāhanga 9 he whakamārama ki ngā kaitautoko ki te whakataukaitautoko āhea mutu ai te whakamahi i te mahere mōrearea.

Ko te Ūpoko 6 ko te Mahere Whaimuri Mōrearea he āpitihanga hou ki te mahere nei. He rerekē ki ērā atu wāhangaūpoko o tō Mahere Whakatika Oranga nā te mea kei te whiriwhiritia i te wā tonu e ora ake nā koe. Arā, ko te tūmanako e rua wiki i muri mai i te mōreareatanga ka pai kē atu tō āhua i te wiki tuatahi nā reira ka rerekē hoki ō mahi o ia rā. Ko te whārangi whaimuri mōrearea he pepa whakataki i a koe kit e whakamārama i tāu ake mahere whaimuri mōrearea.