Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO 1
UPOKO 2
UPOKO 3
UPOKO 4
UPOKO 5
UPOKO 6
UPOKO 7
UPOKO 8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

He ngāwari noa iho te whakautu ki te pātai mā wai tēnei "mahere". Ka taea e te tangata noa te whakamahi i tēnei mahere hei whakapai i tōna āhuatanga hei hiki hoki i tōna oranga. Tērā pea kei te hiahia whakahaere i ētahi āhuatanga o ō rātou orange hei pare atu i te mamae tinana mamae hinengaro rānei - ahakoa rā mai i te pōuritanga ki te mate kaikōiwi; mai i te mate ohorere ki te mate huka - ki te hiki rānei i ō rātou oranga. E tohu ana pea e hiahia ana rātou ki te whakaheke i ngā pupūnga ake o tētahi tino mamae, pērā i ngā mamae mate rangi rua, mate hūango, mate uaua rānei. Kua whakamāramatia e au tēnei mahere ki ngā akomanga me ngā hui ā kei te rite tonu ngā whakautu. "Ka taea e au tēnei te whakamahi ka oti pai hoki."

Mā te tauira e whai ake nei koe e whakaatu te pai o tēnei mahere mō te kaupare atu hei whakatau rānei tātoui tētahi mate nui o te ao hurihuri nei. E whakataukītia ana hoki te mate nei ko te "kai-a-te-ahi" (burn-out), ka puta ake hoki nā te kaha rawa o te mahi nā te nui rawa rānei o te taumaha, ka kore hoki e whakangā. Mēnā kāore e kōrerotia ka puta ake te mate "kai-a-te-ahi" nei i ngā mahi o ia rā, koia rānei whakararu i a koe kia tino mate rawa.

Ko ngā tohumate o te "kai-a-te-ahi" nei, he rite tonu ki te tohumate ā-tinana, me ngā tohumate ā-hinengaro. Koia nei ētahi:

 • māeneene
 • te moe kore
 • te hiki āwangawanga
 • te ngaronga hinengaro
 • te wairangi noa
 • te wairua kore eke
 • te wairua tāmia
 • te wairua herenga kore i ōu whakaaro
 • te wairua kore whakamutu mahi
 • ngā whakaaro rere noa
 • te pukuriri
 • te kārangi noa
 • te whai kore noa
 • te ngoikore noa, te ngaro noa me te hua kore

I a koe e whakaaro ana ki ō tohumate tērā pea ka mōhio koe kei te "kai-a-te-ahi" koe, kua "kainga kē rānei e tea hi". Kāti ka tīmata koe ki te tuhi i tō pukapuka mō te mate "kai-a-te-ahi".

Ko te mate kē ka kaha ake ētahi tāngata ki te mahi, inā pāngia e te "kai-a-te-ahi" engari he mate kē atu anō kei tēnārautaki. Ko ngā mahere hei whāinga māu me pēnei pea:

 • whakamutua ka whakahekea rānei te wā e mahi ai koe me ērā atu pōreatanga
 • whakangā
 • he wā e kōrero ai he wā e tangi ai (tirohia te mahi Tohutohu Hoa i te Āpitihanga)
 • ētahi mahi waihanga katoa (tirohia Ngā Mahi Waihanga kei te Āpitihanga)
 • whakarerea ngā mahi taumaha
 • whakatauhia ki te kupu "kāo"

Mēnā āta whai koe i tō mahere kāore e kore ka heke te wairua "kai-a-te-ahi". Mēnā ka kore kāti, me whakarerekē pea tō mahere, inā rā he tohutohu anō kei te wāhanga kei muri o te pukapuka nei, koia rānei ka peka ki tētahi kaimahi hauora tūturuwāhanga.