Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO  1
UPOKO  2
UPOKO  3
UPOKO  4
UPOKO  5
UPOKO  6
UPOKO  7
UPOKO  8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

Ka taea e koe te whakamahi i tō pukapuka tuhituhi tō pepa rānei hei tuhi i tō Mahere Whakatika Oranga. Ka taea anōtia e koe te tuhi ki tō rorohiko, te rekoata tēpa rānei i o whakautu. Otirā ko te nuinga o ngā tāngata e waia kē ana ki te whakamahi i te kōpaki toru ringi - kotahi īnihi te whānui - he whārangi whakawehe he kono rānei, he pepa raina (pūare toru) hoki me te pene tuhituhi. Ka taea e koe te kimi hoa, i tētahi atu kaitautoko rānei hei kaiāwhina, homai whakaaro - kei a koe tēnā. Mēnā kāore koe e rata ki te tuhituhi ka taea e koe te īnoi atu ki tētahi atu māna e tuhituhi tō mahere i runga anō i ō whakamārama atu me pēheatia ngā kōrero.