Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO 1
UPOKO 2
UPOKO 3
UPOKO 4
UPOKO 5
UPOKO 6
UPOKO 7
UPOKO 8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

Ko tētahi o ngā tino whakatau ki ngā tohumate ko te toro atu ki tētahi tino hoa me te whakaatu atu i ō āhuatanga, ko te mahi tahi rānei me rātou.

E tika ana me whai tino hoa kaitautoko rānei pēnei:

 • ka noho āu take ki a koe me ōu hoa anake
 • ka whakanui, ka pai, ka pono koe, ka whakanui, ka pai, ka pono mai hoki ki i a koe
 • ka whakarongo ki a koe
 • he rite tahi pea ngā mea e pai ana ki a koutou
 • ka tuku i a koe ki te whakaputa i ōu ake whakaaro me tōu ake āhua, kāore he whakawā, kāore he whakateka
 • ka taea e koe te kōrero atu "ahakoa he aha"
 • ka homai tohutohu pai i te wā e hiahiatia ana
 • ka whakawātea kia taea e koe te whakawhiti, te tupu, te whakatau take, me te mahi hē hoki
 • ka ngāwari ki ō āhua pai me ō āhua kino
 • ka mahi tahi me koe ki te whiriwhiri me pēheatia i ngā wā uaua
 • ka āwhina i a koe ki te mahi whakapiki i tō ora

Mēnā he hoa he kaitautoko rānei ōu e pēnei ana, kei hea mai.

Otirā kei whakaaro koe kāore he tangata e huri ai koe ki te kōrero atu i te wā e tino kino ana tō āhua. Kei whakaaro koe kāore tētahi tangata hei āwhina i a koe, hei aroha atu ki a koe. Kāore i pēnā rawa. Ka taea e koe te mahi kia rerekē tēnei tū āhuatanga.

Ko te kimi hoa he tino pūkenga pērā i ērā atu pūkenga - he mea ako. He nui ngā take e uaua ai tō mahi whai hoa me tō mahi whai kaitautoko. Ko ēnei ētahi:

 • Kei te hē tō āhua mōu ake ka whakaaro koe e kore te tangata e pai mai ki a koe. Mēnā kāore ō whakaaro pai mōu ake ā kei te aukati tēnei i tō whai hoa whai kaitautoko, tīkina he pukapuka hiki wairua (tirohia tō whare pukapuka ā-rohe) ka āta mahi ai kia pai rawa koe ki a koe anō.
 • Ko tō hiahia kia hara kore ō hoa katoa, nā reira e kore e kitea e koe he tangata e rite ana. Mēnā kei te tika tēnei mōu e mahi koe ki te huri atu i tēnei whakaaro weriweri ki tēnei nā "Kāore he tangata tika katoa engari he nui ngā tino tāngata e hiahia ana hei hoa hei kaitautoko mōku."
 • Kei te tino whakamā koe tē mōhio ki te toro atu ki ētahi atu tāngata. Whakamātauhia te torotoro tāngata mā te uru rōpū kura, rōpū hāhī, rōpū takiwā rānei.
 • Whakatūpato katoa koe kei parea e te tangata, ka tuku ai i ō hoa katoa. Taihoa e tuku kia mātau rā anō koe e kore rātou e tautoko mai. Kōrerohia ō whakaaro, ka tono ai i ō rātou whakaaro. Mahi tahi kia pai ai te hoatanga.
 • Kāore anō kia whanake ake koe hei tangata ā-iwi e whai hoa ai, whai kaitautoko rānei. Mēnā he tika tēnei, kōrerotia ki tētahi tangata pono. Me kī atu he mahi uaua tēnei mea te tiki atu me te pupuri i te hoa i te kaitautoko rānei ka pātai ai ki a ia he aha te mea i huri kē ai te tangata. Kia mahara ka kōrero tikatia mai koe. Ka kite nei koe he aha te raruraru ka taea ai e koe te whakatikatika.

Kaua e:

 • whakapae hē nō ētahi
 • whirinaki rawa hei pononga

Whāia he hoa hou he kaitautoko hou rānei mā te:

 • kuhu ki ētahi kaupapa takiwā, rōpū kaupapa rānei
 • āta whakarongo ki ētahi i a rātou e kōrero ana, ka rata hoki te katoa ki te tangata whakaarongo
 • kia pono ō kōrero ki te tangata
 • kia tau ki a koe anō
 • kia tau ki te āhua o ētahi atu, kaua e tahuri ki te whakarerekē i a rātou


Te Mahi Tūhono Atu

Kia whai koe i tētahi tāngata hei hoa pea mōu, arā, he rite tonu ō kōrua rata ki a kōrua, me whiriwhiri kia tūtaki tahi korua. Ko tā kōrua tūtakinga tuatahi me āta haere, tērā peahe kai tina, he haereere haere tahi.

Kaua e hēmanawa te waea atu. Āta whakaarohia mō āhea waea atu ai, kia hia waeatanga atu rānei. Kaua e waea atu i te pō, e mōata rānei te waea kia whakaae tahi kōrua ki te tautoko tahi mehemea he mahi ohotata.

I a kōrua e whakawai ana i a kōrua, ka nui haere tā kōrua kōrerorero me ā kōrua whakawhitiwhiti kōrero mō kōrua ake. Kia mārama rawa atu kōrua tahi ko ngā kōrerorero ka noho matatapu tonu i waenganui i a kōrua anake me te kore whakatenetene atu tētahi ki tētahi mō ō kōrua āhuatanga me ō kōrua ake whakaaro.

Ka tūtaki ana koe ki te tangata e rata ana ki a koe me tō rata atu, whakaritea kia tūtaki tahi kōrua. I ia wā e tūtaki tahi ai kōrua, whakamutuākī mō āhea tūtataki tahi anō ai kōrua. Mēnā ka puta mai take kōrero i mua i te tūtakitanga whaimuri, whakaritea kia tūtaki ā-kanohi, ā-waea rānei, otirā kia mau he whakaritenga i ngā wā katoa.


Ngā tino tautoko

 • Me whakamōhio atu ki tō kaitautoko i ō hiahia. Hei tauira pea ka kī atu koe "I tēnei rā ko taku hiahia kia whakarongo kau mai koe."
 • Whakapaua tō wā e whakarongo ana e aro ana ki ō hoa me ō kaitautoko, kia rite ki tā rātou e whakarongo nā ki a koe, hāunga mēnā koe e tino pōuri ana. Kia kaua hoki e wareware ki te whakahoki i te whakaaro ā tōna wā.
 • Whakapaua tō wā me ō hoa kaitautoko ki te mahi pai, e mahi ngahau tahi ana
 • Me tauwhitiwhiti ōā koutou whakaaro, ā koutou whiringa mahi
 • Me rite tonu te whakapā atu ki ki ō hoa ahakoa kei te tino pai ngā āhuatanga.


Ngā Mea E Mau Ai Ngā Tino Tautoko

Mea ake kua pakari ō tino tautoko, me pēhea e mau ai?

 1. Me kaha koe kia ora ai koe kia tau ai. Ko tō oranga hei panepane i ōu whakaaro. Kāore e nui rawa te manawa nui ki te tangata kore tiaki i a rātou anō
 2. E mahi kia tupu te pai ka waiho hoki ō taha kiriweti, e kore ai te hoa te kaitautoko rānei e huri mai ki a koe
 3. Me āwhina tētahi i tētahi.. Me noho hei hoa ki ētahi atu i te wā e hiahiatia ai ā, me pātai atu kia āwhinatia koe i te wā e hiahiatia ana e koe
 4. Whakamātauhia te mahi tohutohu whakarongo hoa me ō hoa, ki ō kaitautoko rānei. Tirohia te wāhanga e whai ake nei. Te Tohutohu Hoa
 5. Whāia kia tokorima ō hoa pai kaitautoko pai rānei. Whakarārangihia mai tō rōpū tautoko me ngā nama waea. Ka pōrarungia ana he uaua te maumahara ko wai ngā hoa me ngā kaitautoko pai hei toro atu me ā rātou nama waea. Waiho mai he rārangi kaitautoko ki te taha o tō waea, i te taha o tō tēpu i tō pēke hoki