Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO 1
UPOKO 2
UPOKO 3
UPOKO 4
UPOKO 5
UPOKO 6
UPOKO 7
UPOKO 8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

Ko te mahi tohutohu hoa he mea āta hanga hei kimi ātawhainga hei kimi tautoko i te wā e puta ai ngā tohumate uaua, i te wā hoki e puta ai ngā raruraru o te noho noa i ia rā. He wāhi e taea ai e koe te tuku i ō whakaaro ahakoa he aha, ka mutu e tautokona ana e tētahi hoa tata.

Ahakoa ehara te tohutohu hoa hei whakakapi i tō mahi tahi me te kaitohutohu tūturu, kaimahi hinengaro rānei, he tino hanga tonu hei whakaputa i ōu whakaaro, hei arotake i ō raruraru, hei tūhura i tētahi mahi āwhina ā, kia pai noa ake tō āhua. Mā te āta mahi, he mea kore-utu, he mea haumaru, he mea tino tau hei taputapu āwhina māu ake e ākina nei te whakaputa ngākau hinengaro hoki.


Ngā Huinga Tohutohu Hoa

I te hui Tohutohu Hoa ko te tokorua e rata ana ki a rāua ake ka whakaae ki te hui tahi mō tētahi wā kua oti kē te whakarite, ka wāhirua te taima whakaaro-whakarongo, hawhe ki tētahi, he hawhe anō ki tētahi. Mehemea kua whakaae kōrua kia hui tahi mō te kotahi haora, ko te haurua haora ka whakapaungia ki tētahi o kōrua ko tēra haurua ka whakapaungia ki tērā o kōrua.

Kei te mōhiotia ko ngā hua o ēnei hui ka noho tino matatapu. Kāore i te whakaaea te whakawā me te whakahē me te hoatu tohutohu.

Me whakatū te hui ki tētahi wāhi tau, wāhi mārie e kore ai e puta te hoihoi, te whakararu, ki tētahi wāhi hoki e kore ai e rāngona e ētahi kē. Wetea te waea, katia te reo irirangi me te pouaka whakaata, me te aha noa iho rā e kore ai e whakararungia. Nā te mea ko te nuinga o tātou e hiahia kē ana ki te tūtaki ā-kanohi engari ka taea anō hui ā-waea.

Ko te kaupapa o te hui kei te kaikōrero - ko te kaikōrero ia i hui ai. Kei te kaikōrero anō hoki mō te whakapau i te wā ki a ia. Ka uru mai ko te korero ngākaunui, roimata, tangi, wiriwiri, werawera, whakahīhī āwha, katakata, kōrero whakaputa, hāmama, tāwiri, waiata, kākari, me te meke pera. Tērā koe ka whakapau wā ki te mahere i tō noho ora me ō whainga. Ko te mea anake kāore i te whakaaetia ko te whakamamae i te tangata kei te whakarongo, ko te whakamamae rānei i a koe tonu hoki.

Meake ko koe te kaikōrero ka hokihoki pea ki runga i te kaupapa kotahi, ahakoa te hiahia karo kē. I ētahi atu wā ka rokohanga e whakawhitiwhiti ana ō kaupapa. I te tīmatatanga o te hui tērā pea koe titiro arotahi ai ki tētahi tino kaupapa otirā ia a koe e kōrero ana ka hurihuri pea ki ētahi atu take, mutu rawa ake he take kē atu anō. "Kei a koe" te tikanga mo ēnei mea katoa.

Ko te tangata kei te whakarongo ko tāna noa he whakarongo, he tautoko. Mēnā e hiahia ana ia ā, kei te hiki i te kaupapa, ka mutu e pai ana hoki ki te tangata mōna te hui, ka taea e te kaiwhakarongo te pātaitai (otirā ko te pātai hei whakaaro mā te kaiwhakarongo, kaua kia ngata noa ai te hiahia o te kaiwhakarongo) koia rānei te akiaki whakaputa whakaaro. Ko te tangata kei te whakarongo kia kaua e inoi mea mai i tērā o rāua. Me noho te mana i ngā wā katoa ki te tangata mōna te hui.

I roto i te tohutohu hoa, ko te whakaputanga ngākau ehara kē i te tohumate. He nui tātou e whakaaro ana ko ngā kaitautoko e titiro kē ana ki te whakaputanga ngākau anō nei kei te tino mate, ehara kē i te tino wāhi tēnei o te whakaora i te tangata.. Kua ako kē pea tātou kia kaua e whakaputa whakaaro nā te mea he haumaru, kātahi ka tino raru te oranga.

Ka taea e te tangata mōna te hui (arā te kaikōrero) te pātai mai ki tērā o rāua hei āwhina pēnei na:

 • "Kōrerotia mai ngā mea aku painga ki a koe."
 • "Takunetia he ____________ (matua, hoa, kaitukumahi, aha atu) koe e taea ai e au te parakatihi haumaru i ōku whakaaro i ōku hiahia rānei."


Te Takahuri i ō Kōrero Kino Mōu Ake

Tērā pea ka kite koe i te wā e tohutohu hoa ana ka rite tonu tō kōrero hanehane mou ake. Ehara tēnei i te mahi pai. Me te aha ka taumaha kē atu te pōuri me ērā atu tohu. Kia matatau nei koe , kia tohua mai rānei koe e te kaiwhakarongo, huripokina te kōrero kino kia kōrero pai kē ka auau i ēnei mea i te hui tohutohu. Ka tae te wā kua waia koe ki te tika o ēnei kōrero pai ā, ka pai ake tō āhua ahakoa i te tīmatatanga e kino kē atu pea tō rongo.


Te Āta Whakaaro Tahi ki Nāianei

I ngā wā whakararu ai ngā tohumate i a koe, e kore ai koe e whakatutuki i ō mahi, e whai rānei i ō hiahia, he pai kē atu te arotahi i ngā hui tohutohu ki te whakahoki mai i te tika o tō noho ora me te ārahi atu o ōu whakaaro ki wāhi kē kaua ki ngā kaupapa o mua. I ētahi wā he pai kē atu te arotahi i tō hui tohutohu ki ngā mea o nāianei, me te whakapau i ō mahara ki ngā mea pai me tō noho pai ināia tonu nei.

Me paihere te hui tohutohu hoa kia taea e koe te whakapau wā i tua atu ki ō hiahia me te whakahaere i tō oranga. Ka taea te paihere i te hui mā ēnei mahi:

 1. I te tīmatatanga o te hui ka taea e te kaiwhakarongo te tautoko i ngā mea pai i mahia rā ki te oranga o tētahi i roto i te wiki (te rā, te marama, aha atu). Hei tīmatanga hoki tēnei mō te hui.
 2. I te mutunga o te hui mā te kaiwhakarongo te kaikōrero e whakahoki mai ki tēnei wā mā te pātai he aha ētahi mea e tāria ana.