Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO 1
UPOKO 2
UPOKO 3
UPOKO 4
UPOKO 5
UPOKO 6
UPOKO 7
UPOKO 8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

Ko te mahinga arotahi he mea ngāwari, he haumaru, kore utu, kore tukituki, me te aha he mahi autaia tonue heke ai ngā tohumate.

Ko te raupapa o te mahi arotahi he rārangi pātai, he ara rānei kia aronuitia ai te take "tūturu", koia ia te take nui i tētahi wā kotahi, ehara kē pea i "tēnā" e whakaaro ana tātou. Ka tuia ki ngā rongo ngākua mō tēnā take. Kia torona rā anō ngā rongo ngākau, ka hua ake he rongopai ngākau kē. Ko te hua he māramatanga hou, e rongopai ake, ā, nui atu te heke o ngā tohumate.

E whai ake nei ko tētahi tauira mahinga arotahi:

 1. Me whakatika koe ki te mahi arotahi mā te āta noho ki tētahi wāhi tau me te pātai ki a koe anō, "He pēhea rā te āhua o roto o taku tinana ināia tonu nei?" Kimi huri haerehia i roto i tō tinana mēnā he uauatanga, he auhī rānei ka āta arotahi ai ki ēnā mō tētahi wā poto nei.
 2. Me pātai ki a koe anō, "He aha kei te taupā i taku rongo pai?" Kaua e whakautu, mā ō rongo ngākau tonu e whakautu. Ka puea ake ia take, whakamaharatia anō nei he rārangi take. Pātai ki a koe anō "I tua atu i ēnei e pai ana au?"
 3. Arotakena te rārangi. He aha rā te tino take, aronui ai ōu mahara. Tērā pea he rerekē i tāu i whakaaro tuatahi. Pātai ki a koe anō mehemea he pai te arotahi ki te raruraru. Mēnā ko te whakaae, whakarongo ki ō rongo tinana i a koe e whakaaro ai ki te take katoa. (Mēnā ko te whakakao, whiriwhiria tētahi atu raruraru ka waiho ai te mea tuatahi mō nāianei.) Whawhatia ngā whakaaro katoa o te raruraru. Āta whakarongohia i roto tonu i tō tinana mō tētahi wā poto nei.
 4. Tukuna he kupu, he rerenga kōrero, he pikitia rānei e rite ana ki ngā whakaaro o te raruraru ki roto i tō hinengaro.
 5. Whakawhitiwhiti mai i te kupu ki te rerenga, ki te whakaahua rānei me ō rongo tinana. He rite tonu rānei? Mēnā kāore, kimihia atu he kupu anō, he rerenga anō, he whakaahua rānei e rite ana. Kia rite, whakawhitiwhiti anō mai i te kupu, ki te rerenga, ki te whakaahua hoki, me ō rongo tinana hoki. Ki te rerekē ō rongo tinana, whāia--kia aro. Whakamaua te rongo mō tētahi wā poto.
 6. Mēnā e hiahia ana, me pātai ki a koe anō mō te raruraru kia rerekē tō whakaaro:
         Pēhea te kino ake o te āhua ki taku tinana?
         Me aha i roto i ahau e rerekē katoa ai tēnei tū āhua?
         He aha te mea tuatahi mō ēnei tū āhuatanga katoa?
         He aha tētahi whakaaro hauora i roto i tēnei tū āhuatanga katoa?
         Ka pēhea kē koe i roto, inā tau kē ana ēnei tū āhuatanga katoa?
         Me rerekē pēhea i roto i a au e pai ake ai te rongo?
 7. Whāia ngā whakaaro i puta mai mō tētahi wā poto. Ka pātai ai, "Me mutu rānei au, me arotahi anō rānei ki tētahi anō take?" Mēnā ka mutu koe, me whakangā mō tētahi wā poto ka rongo rerekē ka hoki atu ai ki āu mahi noa.

He mahi ngāwari tēnei, he mea haumaru. Ka pai kē atu te roa kē atu koe e whakamahi ana. Mā tētahi atu ngā whakamārama e pānui atu ki a koe, ka mau rānei ki runga rīpene tēpa. Kāore e roa ka mau pai ka ngaro noa te raruraru.