Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO  1
UPOKO  2
UPOKO  3
UPOKO  4
UPOKO  5
UPOKO  6
UPOKO  7
UPOKO  8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

Mā te whakarongo me te whakatangi waiata ka pai ake te āhua o te tangata. Whakaarotia ngā momo waiata e rekareka ai koe.

Menā ka puta te āhua pōraru, tohumate rānei, me whakarongo waiata pai mō ētahi wā o te rā. Me whiwhi tēpā he kōpae rānei me mōhio rānei koe ko ēhea ngā reo irirangi waiata pai.

Ko te mahi waiata hoki he mea pai hei tuku wairua. Wehea mai he wā whakatangitangi ai koe i tētahi taonga pūoro pai ki a koe. Kia mahara ehara i te mea me mōhio pai koe ka mōhio noa rānei ki te whakatangitangi e harikoa ai koe. Ehara i te mea mā tētahi atu koe e whakahē. Me whakatangitangi noa hei whakaharikoa tonu i a koe.

He tino mea te pahū mō tēnei tikanga. Tīmatatia mai ētahi ō tino waiata ka paopao i te pahū. Kia tino koa hoki koe. Mēnā kāore ō pahū tīkina tētahi mea pai ka paopaohia ai ko tēnā.