Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO 1
UPOKO 2
UPOKO 3
UPOKO 4
UPOKO 5
UPOKO 6
UPOKO 7
UPOKO 8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

Ko ngā keu ko ngā take kei waho, inā tūpono ka puta he tohumate e mea ana pea, he tino auhī tonu. Ko te mahi a ngā tohumate nei anō nei kei te māuiui haere koe. He mea noa ēnei e noho nei tātou ia rā, mēnā kāore tātou e urupare e mahi hāngai atu, tera pea ka hopo ka tino hē rawa atu ngā tohumate. Kia mataara ki ēnei tū āhuatanga me te whakarite mō te tūpono ara ake o ngā keu nei ka tau noa atu tātou ka pare atu i te wā tino mamae. Ehara i te mea nui te whakaaro parekura, pēnei i te pakanga, te aituā taiao, te tino mamae nui rānei. Ki te pā mai ēnei mea ka nui kē atu, tērā pea ka roa kē atu tō whakamahi rautaki keu. I a koe e tuhituhi ana i ō rārangi keu, tuhia ērā ka tino pā mai, tērā pea kua pā noa mai rānei ki tō oranga nei.

I te kono whaimuri tuhia "Ngā Keu" ka whakauru atu i ētahi hīti pepa katoa.

I te whārangi tuatahi tuhia aua mea, mēnā e pā mai, ka piki kē ō tohumate. Tērā pea i keu i hiki rānei i ngā tohumate i mua rā.

"Mēnā ka pā mai ngā tū āhuatanga e whai ake nei ka mahia e au ētahi mahi i rārangitia i te whārangi e whai ake nei hei pare atu i ngā tohumate kia kore ai e hiki."

 • ngā huritau aituā, tino mamaetanga rānei
 • ngā pārongo aituā
 • te tino matemoe
 • ngā pōkaikaha o te mahi
 • ngā pōkaikaha o te whānau
 • ngā whakarerenga a te whaiāipo
 • te roa rawa e noho takitahi ana
 • te whakawātia te whakatekatia rānei
 • te whakatenetenetia te whakaititia rānei
 • ngā raruraru moni
 • ngā mate ā-tinana
 • inonotitanga ai " hia ai hē
 • ngā whakaputa whakamamae a ētahi
 • te hoihoi whakatuki (te whakaroa hoki)
 • hei papa tohenga
 • te patu whakamā te pana atu a ētahi
 • te noho tahi me te kaikino ko tētahi tangata whakamahara kaikino rānei
 • ngā mea e whakamaharatia ai he whakarērenga te kore manaaki rānei
 • te piri whaiāipo
 • te tino pōkaikaha
 • te nui rawa o te tohutohu mai a te tangata
 • aku whakapae
 • te tino whakamā (nā te kī "kao", aha atu.)
 • kai i ngā taru kino

Ki te whārangi whai ake nei whakaarotia he mahi māu e tāmi tonu ai koe i ngā keu e kore ai e tohumate kino ake. Whakaarotia ngā mea o mua i pai ai koe, me ngā whakaaro i akona mai i ētahi atu, me ngā whakaaro o te āpitihanga.


HEI TAUIRA MAHERE

Inā ka pā mai ētahi o aku keu ka pēnei au:

 • ka whakamahia e au ngā mea kei taku rārangi tiaki o ia rā
 • waea atu ki taku kaitautoko hei whakarongo mai ki aku take " mahia he mahi hī hā
 • maumahara he pai tonu māku au e tiaki
 • mahia ko te wairua pai parea atu ko te wairua kino
 • kimihia he tautoko mai i tētahi hoa tata
 • he momo herenga wairua, - karakia, wairua whakangā

I tua atu i ēnei tērā koe e āwhinatia e ēnei:

 • mahi pukapuka
 • te haere ki te hīkoi
 • te āta whakaarotahi
 • te tohutohu ā-hoa
 • te kōrero ki taku kaitohutohu, taku kaiwhakahaere kaupapa, taku kaitautoko rānei
 • he wā whakatā i tētahi wāhi tau
 • he wā i tohua hei porohīanga
 • he wā whakatangi pūoro
 • he wā waiata he wā kanikani rānei
 • haere ki tētahi kaupapa takiwā
 • he korikori tino kaha