Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO 1
UPOKO 2
UPOKO 3
UPOKO 4
UPOKO 5
UPOKO 6
UPOKO 7
UPOKO 8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

Ahakoa tō tātou kaha ka kino tonu pea ngā tohumate tae ki te wā e auhī ai, ka tino raruraru ka whakawhara hoki, otirā e taea tonutia ana e koe he mahi māu. He wā tino nui tēnei. Kia kotahi atu te tangata ki te pare atu i te mōreareatanga.

Ki te kono whai ake tuhia "Mō Ngā Wā Raruraru". Kātahi ka whakarārangi mai i ngā tohumate kino ake e tū tata nei te mōreareatanga.

Ki ētahi tāngata ko ngā tohumate e whai ake nei, e tohu ana ki a rātou "kei te raruraru". Kia mahara he rerekē ngā tohumate ki tēnā ki tērā tangata. Ko te "putanga raruraru" ki tētahi ko te "mōreareatanga" pea ki tētahi atu.

 • kei te ngawi noa iho kei te marore rawa
 • kei te koretake noa ahakoa te mea ahakoa te mahi a ētahi
 • kei te mate hiahia noa
 • e kore e moe (māu e whakaatu pēhea te roa)
 • kei te piki te mamae
 • kei te ānini te ūpoko
 • kei te moe i ngā wā katoa
 • kāore i te kai
 • kei te hia noho i tana kotahi
 • kei te omaoma ngā whakaaro
 • kei te whai mahi wetiweti, arā pēnei i te whakaomaoma motokā
 • kei te kawe whakaaro whakamomori
 • kei te kai taru kino
 • kei te kawe whakaaro koretake
 • kei te whāwhai rawa kāore e āta haere
 • kei te tuku pōrangi i te moni
 • kei te mahi rerekē
 • kei te waimemeha ngā whakaaro (tīrehe, wairangi rua, ngaronga wā)
 • kei te kite pōhēhē noa nei kāore hoki i reira
 • kei te whakapau riri ki ētahi atu
 • kei te tino taumaha te kai paipa
 • kei te whakapau moni kurī noa nei (whakaaturia e hia tēnā ki a koe)
 • kei te kai taru kino
 • kei te kai horohoro
 • KĀORE he whakaaro
 • he whakaaro whakamomori
 • he whakaaro rangi rua

Ki te whārangi whai ake nei tuhia he mahere ki ou whakaaro ka taea te whakakore i ngā tohumate ahakoa kei tēnei taumata. Me whakawhāiti te mahere ināia kia arotahi ai kia ruarua ngā tohutohu kia tino mārama aua tohutohu.


E whai ake nei ko tētahi mahere tauira

Inā pupū ake ngā tohumate nei me mahi e au ēnei mea katoa:

 • waea atu ki taku rata ki tētahi atu kaimahi hauora rānei, ka whāia ā rātou tohutohu
 • waea atu ki aku kaitautoko ka kōrerorero ahakoa te roa
 • whakatikaia kia noho ai tētahi i taku taha ao noa te rā, kia tau noa ngā tohumate
 • whakatikaina kia kaua ai au e raru i ahau mēnā ka uaua kē ake te tohumate, pēnei me te hoatu i aku rongoā, i taku pukapuka haki, i aku kāri moni, i aku kī motokā ki tētahi hoa māna e tiaki
 • kia pono kei te oti pai ngā mahi o taku rārangi whakahaere o ia rā
 • whakatikaina kia toru rā hei whakangā ahakoa te mahi
 • kia rua ngā hui hoa tautoko i ia rā
 • mahia kia toru ngā mahi hī hā
 • mahia kia rua ngā mahi āta arotahi
 • me tuhi ki taku pukapuka mō te haurua haora

Koinei pea ētahi atu mea mo te rā:

 • he mahi waihanga
 • he korikori ā-tinana

Pātai i ahau anō, mēnā he take:

 • kia tiro hauoratia taku tinana
 • kia tirohia anōtia aku rongoā