Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO 1
UPOKO 2
UPOKO 3
UPOKO 4
UPOKO 5
UPOKO 6
UPOKO 7
UPOKO 8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

Note: The original WRAP Booklet included a Crisis Plan Form on this page for you to complete. This is now only available by downloading the PDF version by clicking the banner to the right

Mā te kite atu me te whakautu mōata ki ngā tohumate ka heke ai te whaipānga atu o te mate mōrearea ki a koe. Otirā me mataara tonu ki ngā tūpono ara mai o te mōreareatanga nā te mea ahakoa te tika o tō mahere me āu mahi mōu ake, tērā pea ka pā mai te wā ka riro mā ētahi atu koe e tiaki. He mea uaua tēnei, e kore e paitia ahakoa ko wai. Ki te mōreareatia koe ka riro pea tō mana whakahaere. Mā te tuhituhi i tētahi mahere mōrearea i te wā e ora ana koe, hei tohutohu i ētahi atu ki te tiaki i a koe e māuiui ana, ka mau tonu he mana whakahaere ki a koe. E kore tō whānau me ō hoa e moumou wā ki te whakaaro painga mōu. rātou Ka wetekina hoki te whakamā i ngā whanaunga me ngā kaimahi hauora he tika rānei ā rātou mahi mōu.rātourātou Hei whakatau hoki tēnei i ō hiahia ka ora wawe ai koe.

Me hanga mai tō mahere mōreareatanga i te wā e pai ana koe. Otirā e kore e mutu wawe i a koe. He roa te wā e whakatau ana ēnei āhuatanga, ki te whakaaro, ki te whiriwhiri tahi me ngā kaimahi hauora, ngā whanaunga me ētahi atu kaitautoko. Kei ngā whārangi e whai ake nei ko aku whakaaro me ngā kōrero kua oti te whakauru atu a ētahi atu ki ā rātou mahere mōrearea. Mā tēnei hoki koe e āwhina ki te mahi i tāu ake mahere mōreareatanga.

He rerekē te mahere mōrearea ki ētahi atu mahere mahi inā ia ka whakamahia e ētahi atu tāngata. Ko ērā atu wāhanga e whā o temahi mahere nei māu ake e whakamahi kāore he take ki ētahi atu; nā reira ka taea e koe te tuhi rāpopoto e mohiotia ai e koe anake. Otirā mō te tuhi i te mahere mōrearea, me tino mārama, tae atu hoki ki te tuhituhi. Ahakoa kua oti wawe i a koe ētahi mahere kē ka roa kē te whakairi i tēnei mahere. Kaua e whāwhai ki te whakaoti. Me rite tonu te mahi, ka waiho mō te hia rā , ka hokihoki anō kia oti rawa te`tahi mahere mōrearea e tino tau ana ki ō whakaaro. Me mahi tahi me ngā kaitiaki hauora me ērā atu kaitautoko ki te waihanga i te mahere nei. Ka mutu nei te hanga i tō mahere mōrearea me whoatu ki ō kaitautoko i whakahuangia ai i roto i te mahere.

Ko te wāhanga o konei kua oti te whakakore (Deleted section here).

I ngā whārangi e whai ake nei ka whakaatuna e au ngā kōrero me ngā whakaaro a ētahi i ā rātou mahere mōrearea. Ka āwhina pea i a koe ki te waihanga i tō mahere mōrearea.

Tuhia ngā kupu Mahere Mōrearea ki te kono whai ake ana. Whakaurua atu ētahi hīti pepa whai rārangi.


Wāhanga 1: Taku āhua i ahau e ora ana

Ko te mahi tuatahi he whakaatu i tō āhuatanga i a koe e ora ana. Kei te mōhio kē tō whānau me ō hoa ki tō āhua. Otirā nā te tiotio o tō waha ka whakaaro nei te rata ohotata he tohu pōrangi ahakoa mai rā anō i a koe e tamariki ana e kōrero pēnei ana koe, ka pēnā tonu ā mate noa atu koe. Tērā kē pea he momo wahangū koe. Ko te tākuta ngoikore ka kite i tēnei mehemea nei he pōuri tō mate. Kei hē te whakaputa kei hē te tiaki.

Ki te wāhangatuatahi tuhia āu kupu āu rārangi kōrero rānei e whakaatu ana i tō āhua i a koe e ora ana.

I te wā e ora ana au he pēnei:

  he nui aku kōrero
he mārie
he māhorahora
he nguengue
he hao nui
he tūpato
he waha kōrero
he noho tau
he ngana nui
 

he ngāwari
he hunguengue
he matatau
he whakakata
he tangata whai tikanga
he tangata whai whakaaro
he hīhiri
he tuateaWāhanga 2: Ngā Tohumate

Tērā pea ka kite koe ko tēnei te wāhi tino uaua o te waihanga i tō mahere mōrearea. Kei konei mai ngā tohumate ka whakakaha mai koe ki te tohutohu ki ētahi kia riro mā rātou koe e tiaki e ātawhai. He uaua tēnei ki te katoa. E kore te tangata e whakapono kia riro koe hei tiaki mā wai. Otirā mā te āta whakaaro, mā te āta whakamārama, ka mau tonu te mana ki a koe ahakoa te huri o ngā āhuatanga.

Tukuna kia roa tonu te wā e hanga ana i tēnei wāhanga. Te wā e raruraru ai ō whakaaro whakarērea mō tētahi wā ka hoki mai anō. Me pātai atu ki ō hoa, tō whānau ō kaimahi hauora hoki ki te homai whakaaro. Kaua e wareware ka noho tonu te mana whakamutunga ki a koe. He nui tonu pea ngā marama katahi anō ka oti tēnei wāhangawāhanga.

Kia tino whakamāramahia te tohumate. Kaua e huri ki te whakarāpopoto. Ahakoa ka hia kupu rānei kit e whakamārama i te tū āhua mahi.

Ko ēnei pea ētahi atu tohumate:

 • te kore mōhio ki tō whānau me ō hoa
 • te hē ki te mōhio i tō whānau me ō hoa
 • te mamae kino
 • te kore e taea te pupuri i ngā paru o te tinana
 • te tino werawera
 • te kiri tae kē
 • te takoto hemo ana
 • te wairua kaikā wairua nekeneke
 • te tino hēmanawa me te apu hau
 • te tino pōuriuri rawa e kore e mutu ētahi rerenga kōrero pēnei "kei te hia whakamate au i ahau"
 • te rite tonu o te mahi hurihuri haere i roto i te kaupapa kotahi pēnei i te rite tonu o te kaute noa
 • te noho kore nukunuku nei mō te wā tino roa
 • kāore i te horoi tōtika i te tinana (mō ētahi rā)
 • kāore i te tunu kai, i tetahitahi rānei i te whare (mō ētahi rā)
 • te tere hurihuri o te wairua
 • te tukituki taonga (pēnei i te makamaka taputapu aha atu)
 • kāore i te mārama ki ngā kōrero a te tangata
 • kei te pōhēhē he tangata kē au
 • kei te pōhēhē ka taea e au tētahi mahi
 • ko te tū āhua whakamomori
 • ko te wairua riri kurī noa
 • ngā mahi hara
 • kei te kai taru kino
 • ko te whakamomori ko te whakaari momori rānei
 • kāore i te puta i te moenga
 • kāore i te kai i te inu rānei

Whakarārangitia ngā tohumate ki tō mahere mōrearea e whakaatu ana ki ētahi kia riro mā rātou hei tiaki hei whakatau tikanga.


Wāhanga 3: Ngā Kaitautoko

Kei te wāhangawhai ake nei o te mahere mōrearea ko te rārangi tangata mā rātou koe e tiaki inā puta ake ana ngā tohumate. Ko rātou rā pea he whanaunga, he hoa, he kaimahi hauora rānei. I tō waihanga tuatahi i tēnei mahere ko te nuinga pea he kaimahi hauora. Otirā i a koe e whakarite ana i ō tautoko, hurihurihia te rārangi kia nui kē ake ngā whanaunga me ngā hoa. Te take i pēnei ai nā te mea kāore ngā kaimahi hauora i te wātea i ngā wā katoa. Ka nuku mahi kē hoki rātou ki ngā tūnga hou. Mā te kimi tautoko kē ka iti ake te utu, ka kore e poka noa, ā he waihanga māori kē.

Kia neke atu i te tokorima tāngata ki tō rārangi kaitautoko. Mēnā e rua e toru noa iho tērā pea e kore e wātea i te wā e tino hiahiatia rātou, tērā pea kua hararei, kua māuiui rānei. Menā kāore e rahi ō kaitautoko inaiānei me tahuri pea koe ki te kimi hoa hou hoa tata mā te haere ki ngā huinga kaitautokokaitautoko, ngā mahi hāpori, me ngā mahi tūao. (Tirohia "He tohutohu kimi tautoko" kei te āpitihanga.) Otirā mō tēnei wā kaitautokowhakarārangihia ngā kaitautoko kei a koe i tēnei wā.

E whai ake nei ētahi tauira mō te momo tangata e hiahiatia ana hei kaitautoko whakatau tikanga:

 • he takohanga
 • he ngākau tika
 • he ngākau pono
 • he ngākau matatau
 • he ngākau mārie
 • he ngākau aroha
 • he ngākau mōhio
 • he ngākau piri pono

Tērā pea ka huaina e koe ētahi tāngata mō ētahi tino mahi pērā i te tiaki tamariki, i te utu i ngā nama me ētahi atu mahi pērā i te noho i tō taha me te hari i a koe ki ō huinga tiro hauora.

Whakarārangihia kia pēnei:

Ingoa                                            Pānga/mahi                                           Nama waea

Tērā pea ētahi kaimahi hauora, whanaunga rānei i whakatau tikanga māu i mua rā, kāore i tutuki pai ō hiahia. Tērā rātou e uru mai anō mēnā kāore koe e āta tuhi i tēnei kōrero:

Ahakoa he aha kāore au i te hiahia ki ēnei tāngata hei tiaki i a au hei mahi hauora mōku:

Te Ingoa                      Te take kia kaua e whai wāhi ai rātou (inā hiahia whāki koe)

He nui ngā tāngata e whakatau ana i tētahi wāhangawāhanga whakaatu, inā ara ake ana me pēhea te whakatau i ngā raruraru i waenganui i ngā kaitautoko. Tērā pea ka whakaaea e koe mā te pōti nuinga tāngata e whakatau, mā tētahi tangata ake rānei mā te tokorua rānei e whakatau. Tērā pea rāneimā tētahi whakahaere tētahi rōpū e whakatau ki ō hiahia.


Wāhanga 4: Rongoā

Whakarārangitia te ingoa o tō rata me tō kēmihi, ā rātou nama waea me ō mate pāwera.

Whakarārangitia ngā rongoā e kai ana koe ināianei me ngā take kai ai.

Whakarārangitia ngā rongoā ka whakaae koe ki te kai inā whai take ana me ngā take e pai ai koe.

Whakarārangitia ngā rongoā e kai koe inā whai take, me ngā take e pai ai koe ki ērā.

Whakarārangitia ngā rongoā kia kaua e kai me ngā take e pērā ai.


Wāhanga 5: Ngā Maimoatanga

He nui pea ngā maimoatanga ka hiahiatia e koe mō te tūpono mōrearea, arā anō hoki ētahi e kore koe e hiahia. He nui ngā whakaaro whakaae, whakahē hoki a te tangata ki te maimoatanga wero hiko. Whakamōhiotia atu ō kaitautoko mēnā e pai ana ki a koe tēnei momo maimoatanga. He ngāwari noa pea te take pēnei nā "i mahi pai tēnei maimoatanga; kāore i mahi pai tēnei maimoatanga ki au i mua rā", koia rānei he whakatūpato kaha ake ōu ki tēnei maimoatanga.

Tērā pea rānei i kite koe i ētahi ake tū rongoā i āwhina i kore ai rānei i āwhina, pēnei i te wero ngira, te romiromi, he tū rongoā māori rānei. Whakarārangitia ngā mea pai ai koe, me ērā i kore ai e pai.


Wāhanga 6: Kāinga/Whare Tiaki Hāpori/Whare Whakangā

Kei te whakaritea e ētahi he mahere e noho ai rātou ki te kāinga e whiwhi tonu ai i ngā tiakitanga a te mahere mōrearea mā te āta tiaki huri noa i te rā a ngā kaitautoko, he rite tonu hoki te peka atu a tētahi kaimahi hauorakaitautoko. He nui ngā whare tiaki hāpori me ngā whare whakangā kei te whakatūria huri noa i te motu, hei whakakapi mō te hohipera e riro ai mā ō hoa me ō whanaunga koe e tiaki kia riro ake ngā tohumate. Hangaia mai tō mahere kia taea e koe te noho tonu i te kāinga i te hāpori rānei me te whiwhi anō i te tiakitanga tika. Tērā me kōrero me ētahi atu mō ēnei āhuatanga me te tūhura i ngā mea e wātea ana i tō hāpori.


Wāhanga 7: Kāinga Maimoatanga

E kore pea e taea e ō kaitautoko te tiaki ā-whare, ā-hāpori, ā-whakangā rānei i a koe. Me whiwhi wāhi haumaru pea, me tirotiro tonutia te rongoā kei te kai koe, tērā pea kei te hiahia kē koe ki tētahi whare maimoatanga ake.

Nā tō mātau kē me ngā kōrero i rongo ai koe, whakarārangitia mai ngā whare maimoatanga hei hohipera haerenga mōu inā whai take ana, tae noa hoki ki ērā e kore koe e whakaae atu.


Wāhanga 8: He Āwhina Mai i Ētahi Atu

Ngā mea hei mahi mā aku kaitautoko e heke ai ngā tohumatekaitautoko:

Me nui ngā whakaaro ki tēnei wāhanga. Me tono whakaaro pea koe i ō kaitautoko me ētahi atu kaimahi hauora. He aha te mea tino āwhina pai i a koe e mamae tohumate nā koe hei whakaheke i ngā tohumate?

Ko ēnei ētahi whakaaro:

 • whakarongo ki ahau, kaua e homai whakaaro, e whakawā rānei e tātā rānei i au
 • pupuritia au
 • tukuna au kia hīkoi
 • ākina au kia nukunuku, āwhina au ki te nukunuku
 • ārahina au kia whakangā ki te wewete rānei i ngā taumahatanga
 • kōrero tahi mai koutou aku hoa
 • mauria au ki te hīkoi
 • homai he rauemi e taea e au te tuhi me te peita
 • homai he wāhi hei tuku whakaaro mōku
 • kaua e kōrero mai ki au (kōrero mai rānei ki au)
 • manaakitia mai au
 • ākina au
 • taunakitia au
 • whāngaitia au ki te kai pai
 • haria au ki waho ki ngā hihī o te rā mō te haurua haora ia rā
 • whakaatuna mai he rīpene whakaata whakakatakata
 • whakatangitia mai he waiata tino pai (whakarārangitia ngā momo)
 • tukuna au kia whakangā noa
 • kaua e tukuna au ki te whakamamae i au anō ahakoa huri mai koe ki te pupuri i ahau kit e tiki āwhina atu rānei i ētahi atu
 • kaua e tukuna au kia kangakanga, kia whakamamae i ētahi kē, ahakoa te aha kaua au e tukuna kia pēnā

Ngā mea e tika ana kia mahia mōku e ētahi atu

Mahia he rārangi kia pēnei:

Ngā mea hei mahi mā ētahi mōku                              Mā wai e mahi

Whaka rārangihia ngā mea āwhina kore me ngā mea ka whakataumaha kē atu i ō tohumate. Kei pōhēhē ngā kaitautoko he āwhina kē ētahi mea, engari he tino raruraru kē pea. Whakarārangihia mai ērā nō ō mātauranga o mua rā ko ērā rānei e whakaaro ana koe ianei ka whakararuraru pea. Anei ētahi tauira:

 • kaua e whakamahi i au ki tētahi mea
 • kaua au e whakangahautia
 • kaua e tiotio mai
 • kaua ko ētahi tū momo waiata
 • kaua ko ētahi momo rīpene whakaata
 • kaua e pukuriri mai ki au
 • kaua e pōnānā ki au
 • kaua au e parea atu
 • kaua au e whakatōngatia


Wāhanga 9: Te wā e mutu ai tēnei mahere ki aku kaitautoko

E tika ana ka ora mai koe ākuanei. Kāore he mahi mā ō kaitautoko ki te whai tonu i tēnei mahere hei haumaru i a koe. Whakarārangihia mai ngā tohu e kaitautokomutu ai te whai a ō kaitautoko i tēnei mahere. Anei ētahi tauira:

 • kua moe pai au mō ngā pō e toru
 • kua kai pai au e rua wā i ia rā
 • kua tau pai aku whakaaro a kei te tino mārama
 • kua tau pai taku horoi i taku tinana
 • kua tau pai taku kaha ki te kōrerorero
 • kua tau pai taku tiaki i aku taonga ā-whare
 • kua tau pai taku noho i waenganui tāngata e kore hoki e kaika

Anā rā kua oti tō mahere mōrearea. Whakahoutia i te wā e puta ai he kōrero hou e rerekē air ānei ō whakaaro. Hoatu he mahere mōrearea hou ki ōkaitautoko i ia wā e whakahoungia ana e koe.

Kia mahi pai ai tō mahere mōrearea me haina ki mua i te aroaro o ngā kaitirotiro e rua. Ka mana kē atu mēnā ka whakatūria e koe he rōia matatau. Nā te mea ka rerekē ngā whakaputa ture mai i tētahi whenua ki tētahi whenua e kore hoki e mōhiotia te taunga o ēnei pepa, te whaia rānei o te mahere. Otirā kāore i tua atu it ēnei hei whakaū i ō hiahia. Tērā pea hei tauira māu te pepa e whai ake nei hei waihanga i tāu ake mahere mōrearea:

Note: The preformatted Crisis Plan Form is only available in the PDF version of this page. Please download by following the 'Download PDF' banner near the top of this page