Kainga / Haere MaiMo te KaupapaMo te KaituhiHononga / KaitautokoWhakapa Mai
   
         
   
Te Puakitanga
Te Whakaaturanga Whanui
Ma Wai Tenei Mahere?
Hei Timatatanga
UPOKO  1
UPOKO  2
UPOKO  3
UPOKO  4
UPOKO  5
UPOKO  6
UPOKO  7
UPOKO  8
Nga Tohutohu KimiTautoko
Te Tohutohu Hoa
Nga Mahinga Arotahi
Nga Mahinga Whakanga
Waihanga, Ngahau, Mahinga Whakatau
Ate Tuhituhi Pukapuka
Whakarongo Waiata
Te Kai Ora
Te Korikori
Te Ao Marama
Te Moe Pai
 
 

 
  Download PDF

Kia tutuki tēnei hōtaka me wātea rawa koe ki te whakapau i te 15 ki te 20 meneti ia rā e arotake ana i ngā whārangi, me wātea hoki ki te mahi mēnā e tohua ana. Ki te nuinga o ngā tāngata ko te ata, i mua i muri rānei i te parakuihi, te wā pai hei arotake i te pukapuka. Ka waia haere nei koe ki ngā tohumate me ngā mahere, ka kite koe ka poto kē atu te wā o te arotake ka mātau kau koe me aha mō te puta mai o ētahi tohumate hei aha noa te tiro pukapuka.

Me tīmata mai ki te whārangi tuatahi o te Wāhanga 1, te Mahere Tiaki o Ia Rā. Hokia te rārangi mō tō āhua i a koe e ora ana. Mēnā kei te ora koe, mahia ngā mahi kei tō rārangi o ia rā kia ora ai koe. Waihoki rā titiro ki te whārangi o ngā mea hei mahi pea inā rā kei te tohu "pere" mai ki a koe. Mēnā kei te pērā mauria, tuhia he pānui ki a koe ake koia hoki hei mahi māu i tō rā.

Menā kāore koe i te āhua pai, arotakea ērā atu wāhanga kia kite ai koe nō hea ngā tohu mate e rongo nā. Kātahi ka whai i tō mahere mahi i hangaia rā e koe.

Hei tauira, mēnā kei te tino āwangawanga koe nā te mea he tino pire-utu i puta i tō mēra i whawhai rānei kōrua ko tō hoa rangatira, me whai te mahere kei te wāhanga keu. Mēnā i kite koe i ētahi tohu whakatūpato tuatahi (ētahi tohu mata hunahuna kei te mate haere koe) pērā i te wareware, te huna rānei i te whakautu i tō waea, me whai te mahere i hangaia rā e koe mō te wāhanga tohu whakatūpato tuatahi. Mēnā ka kite koe i ētahi tohu kei te hinga haere te āhuatanga, pērā kei te whakapau pōrangi i ō moni, kei te kai paipa nui, kei te kaha ake te mamae, me whai koe i tō mahere i mahia rā e koe "mō ngā wā raruraru".

Mēnā kei te mōrearea koe mā te pukapuka koe e āwhina ki te tūhura taua mea rā kia mōhio ai ō kaitautoko kia riro āu mahi i a rātou. Otirā i ētahi tino mōreareatanga kore koe mō te whāki mai i tō tino āhua mōrearea. Koia nei te take me kaha tohu te rōpū kaitautoko i a koe. Ka tirohia e rātou ngā tohumate kua ripoatatia e koe kia riro ai i a rātou ō kawenga me te tiaki i a koe, ahakoa rānei tō kore hiahia whakaatu mai kei te mōrearea koe. Ko te tohatoha whānui i tō mahere mōrearea ki ō kaitautoko me te kōrerorero ki a rātou he tino mea hei haumaru hei mahi oranga mōu.

Mēnā kātahi anō koe ka puta i te mōrearea, me huri ki tō mahere whaimuri i te mōrearea hei arataki i a koe ki te whakaora mai i taua wā uaua nei. Te wā e ora ai koe ka taea e koe te huri ki ērā wāhanga o tō Mahere Whakatika Oranga pērā i tāu i mahi ai i mua i te mōreareatanga.